Petrox


Petrox: Nesteen Naantalin satama

Projekti toteutettiin vuonna 2012 ja siihen sisältyi Nesteen Naantalin sataman 2 perusparannus teräsrakenteisiin: projektissa toteutettiin 2 kappaletta 30 000kg hitsattua ”siltaa”, jotka piti yhdistää olemassa oleviin elementteihin paikan päällä ulkoilmassa. Tällä hetkellä Naantalin jalostamolla on myös toinen projekti käynnissä, jossa toteutamme lisää putkisiltoja ja tasoja perusparannustyöhön. Projekti sisältää työtä eri alueille, eri kokoisilla tasoilla 500kg- 25 000kg. Toteutamme jalostamoon myös tornirakennelmia ja palosuojauksia, eli rakenteiden betonointia.