Pemamek


Yhteistyö Pemamek Oy:n kanssa on alkanut vuonna 2017. Olemme valmistaneet hitsausautomaation komponentteja, kuten teräsrunkoisia ketjukuljettimia ja polttoleikkausalustoja, kansainvälisille markkinoille alihankintana.